vyhledatVyhledat:

Gymnázium Olomouc - Hejčín


Logo

Aktuality

01.02.2010 Podpis smlouvy.
03.02.2010 Schůze Rady projektu.
05.02.2010 Schůze Rady odborných sekcí projektu.
10.02.2010 V jednotlivých sekcích se rozběhla práce na koncepci DVPP, jeho obsahovém a organizačním zajištění.
05.03.2010 Schůze Rady odborných sekcí.
18.03.2010 První verze Žádosti o akreditaci nových pilotních kurzů v systému DVPP.
29.03.2010 Mediální prezentace projektu v Olomouckém večerníku.
04.04.2010 Předání Žádosti o akreditaci nových pilotních kurzů v systému DVPP k oponentuře do odborných sekcí projektu.
12.04.2010 Prezentace projektu na Facebooku.
10.05.2010 Zapracování připomínek odborných sekcí do Žádosti o akreditaci nových pilotních kurzů v systému DVPP.
20.05.2010 Schůze Rady projektu.
22.05.2010 Finalizace Monitorovací zprávy č.1 – 2010, příloh k Monitorovací zprávě č.1-2010 a Žádosti o platbu.
25.05.2010 Definitivní šablona prezentací projektu.
30.05.2010 Příprava propagačního letáku projektu.
02.06.2010 Zprovoznění internetových stránek projektu.
11.06.2010 Schůze Rady odborných sekcí.
24.06.2010 Zpracování definitivní podoby Žádosti o akreditaci nových pilotních kurzů v systému DVPP pro Akreditační komisi MŠMT Praha.
29.06.2010 Schůze Rady odborných sekcí.
29.06.2010 Definitivní schválení formální stránky výstupních materiálů projektu pro pilotní skupinu.
01.09.2010 Odeslání Žádosti o akreditaci nových pilotních kurzů v systému DVPP na Akreditační komisi MŠMT Praha.
03.09.2010 Odevzdání opravené verze Monitorovací zprávy č.1 – 2010, příloh k Monitorovací zprávě č.1.
15.09.2010 Schválení PR plánu projektu na období 09-12/2010.
16.09.2010 Schůze Rady odborných sekcí.
17.09.2010 Ukázkové hodiny vedené metodou CLIL v rámci Dne jazyků na Gymnáziu L. Jaroše v Holešově.
23.09.2010 Schválení textové části rollupu projektu a výběh zhotovitele.
25.09.2010 Spuštění prezentace na facebooku. Přijdte s námi diskutovat o možnosti částečné dvojjazyčné výuky u Vás na škole. Společně to dokážeme.
30.09.2010 Prezentace projektu na výstavě k 20. výročí vzniku Anglické sekce Gymnázia Olomouc Hejčín.
30.09.2010 Projektový tým na vlastní žádost opouští kolega Tim Jones. Děkujeme mu za práci projekt a přejeme další úspěchy v osobním a pracovním životě.
01.10.2010 Projektový tým posiluje kolega Ardin Ramani, PhD. Nahrazuje kolegu Tima Jonese a vítáme ho v projektovém týmu a přejeme mu mnoho sil do projektové práce.
11.10.2010 Schválení definitivního návrhu na informační leták o projektu.
18.10.2010 Instalace informační tabule (rollup) projektu ve vestibulu školy.
20.10.2010 Dodání informačních letáků o projektu.
21.10.2010 Mediální prezentace projektu a informace o pilotním kurzu projektu v MF Dnes.
22.10.2010 Schůze Rady odborných sekcí.
30.10.2010 Ukončení druhého monitorovacího období.
01.11.2010 Začátek podávání přihlášek do pilotních kurzů projektu.
08.11.2010 Mediální prezentace projektu a informace o pilotním kurzu projektu v MF Dnes.
22.11.2010 Mediální prezentace projektu a informace o pilotním kurzu projektu v MF Dnes.
29.11.2010 Předání Monitorovací zprávy č. 2 nadřízenému orgánu ke kontrole.
15.12.2010 Schůze Rady odborných sekcí.
17.12.2010 Příprava složek, propisek a poznámkových bloků pro účastníky projektu.
20.12.2010 Ukončení úspěšného náboru učitelů středních škol do pilotních kurzů projektu.
03.01.2011 Předání opravené verze Monitorovací zprávy č. 2 nadřízenému orgánu.
04.01.2011 Začátek závěrečných příprav organizace pilotních kurzů.
07.01.2011 Schůze Rady odborných sekcí.
14.01.2011 První seminář pilotních kurzů.
02.02.2011 Druhý seminář pilotních kurzů.
09.02.2011 Třetí seminář pilotních kurzů.
18.02.2011 Schůze Rady odborných sekcí.
23.02.2011 Schvalování textu výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace na „Dodávku vybavení projektové učebny“.
25.02.2011 Čtvrtý seminář pilotních kurzů.
09.03.2011 Pátý seminář pilotních kurzů.
14.03.2011 Zveřejnění výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace na „Dodávku vybavení projektové učebny“.
18.03.2011 Schůze Rady odborných sekcí.
25.03.2011 Šestý seminář pilotních kurzů.
25.03.2011 Mediální prezentace projektu ve spotech České televize o využití finančních prostředků ESF v rámci OPVK při realizaci projektů na středních školách v ČR.
08.04.2011 Sedmý seminář pilotních kurzů.
08.04.2011 Zasedání výběrové komise k zadávacímu řízení „Vybavení projektové učebny“.
20.04.2011 Osmý seminář pilotních kurzů.
27.04.2011 Schůze Rady odborných sekcí.
06.05.2011 Devátý seminář pilotních kurzů.
27.05.2011 Desátý seminář pilotních kurzů.
29.05.2011 Předání Monitorovací zprávy č.3 řídícímu orgánu.
03.06.2011 Jedenáctý seminář pilotních kurzů.
15.06.2011 Dvanáctý seminář pilotních kurzů.
01.07.2011 Projektový den – třináctý a čtrnáctý seminář pilotních kurzů.
20.07.2011 Podepsání Dodatku č. 2 ke smlouvě o realizaci projektu.
15.08.2011 Předání opravené Monitorovací zprávy č.3 řídícímu orgánu.
15.08.2011 Odsouhlasení žádosti o platbu.
26.08.2011 Projektový den – patnáctý a šestnáctý seminář pilotních kurzů.
16.09.2011 Ukázkové hodiny vedené metodou CLIL v rámci Dne jazyků na Gymnáziu L. Jaroše v Holešově.
29.9.2011
6.10.2011
Příprava výměnné stáže v Nizozemsku pro úspěšné absolventy pilotního kurzu.
30.09.2011 Sedmnáctý seminář pilotních kurzů.
12.10.2011 Osmnáctý seminář pilotních kurzů.
14.10.2011 Schůze Rady odborných sekcí.
15.10.2011 Mediální prezentace projektu na oslavách 20. let Anglické sekce Gymnázia Olomouc-Hejčín.
21.10.2011 Devatenáctý seminář pilotních kurzů.
31.10.2011 Ukončení 3. monitorovacího období.
04.11.2011 Dvacátý seminář pilotních kurzů.
22.11.2011 Předání Monitorovací zprávy č. 4 řídícímu orgánu.
30.11.2011 Zahájení zadávacího řízení na zajištění služeb pro stáž pilotní skupiny do Nizozemska.
07.12.2011
09.12.2011
Stáž účastníků pilotního kurzu na Anglické sekci Gymnázia Olomouc – Hejčín s možností návštěvy hodin vyučovaných v anglickém jazyce.
07.12.2011 Dvacátý první seminář pilotního kurzu.
09.12.2011 Dvacatý druhý seminář pilotního kurzu, slavnostní ukončení kurzu a předání osvědčení úspěšným absolventům kurzu.
16.12.2011 Ukončení podávání nabídek do zadávacího řízení na zajištění služeb spojených se stáží pilotní skupiny do Nizozemska.
19.12.2011 Zasedání výběrové komise a výběr dodavatele služeb spojených se stáží pilotní skupiny do Nizozemska.
27.12.2011 Podpis smlouvy na dodávku služeb spojených se stáží pilotní skupiny do Nizozemska.
29.12.2011 Pospis smlouvy o auditu projektu.
12.01.2012 Mediální prezentace projektu v MF DNES – informace o konání konference projektu.
13.01.2012 Zasedání ROS – příprava konference projektu.
16.01.2012 Mediální prezentace projektu v MF DNES – informace o konání konference projektu.
01.02.2012 Konference projektu.
27.02.2012 Zasedání ROS – příprava stáže v Nizozemsku.
26.03.2012 Zasedání ROS – příprava stáže v Nizozemsku.
01.04.2012 Zahájení odborné stáže v Nizozemsku.
02.04.2012 Návštěva Rotterdam International Secondary School.
03.04.2012 Návštěva Revius Lyceum Doorn.
04.04.2012 Návrat z odborné stáže v Nizozemsku.
13.04.2012 Zasedání ROS – vyhodnocení stáže v Nizozemsku.
30.04.2012 Ukončení 4. monitorovacího období.
03.05.2012 Odeslání přihlášky do Evropskou jazykovou cenu LABEL, která vyhodnocuje nejlepší projekty s přínosem CLIL metodologie do českého školského systému.
04.05.2012 Zasedání ROS – evaluace finálních verzí materiálů pro výukový kurz.
09.05.2012 Vyvěšení vlajek ČR a EU.
18.05.2012 Předání Monitorovací zprávy č.5 řídícímu orgánu.
22.05.2012 Vyhlášení výběrového řízení na stavební úpravy v projektové učebně.
31.05.2012 Interview s hodnotiteli Evropské jazykové ceny LABEL.
12.06.2012 Uzavření výběrového řízení na stavební úpravy v projektové učebně a podpis smlouvy s dodavatelem.
14.06.2012 Jednání o spolupráci při zavádění CLIL metody do výuky na Slovanském gymnáziu v Brně.
26.06.2012 Přijetí oficiálního dopisu o udělení Evropské ceny LABEL za rok 2012.
28.06.2012 jednání s partnerem projektu Gymnáziem J.Wolkera, Propstějov.
29.06.2012 Závěrečné zasedání ROS.
29.06.2012 Předání oprav Monitorovací zprávy č. 5 řídícímu orgánu.
30.06.2012 Ukončení závěrečného monitorovacího období projektu.

Valid Valid Valid