vyhledatVyhledat:

Gymnázium Olomouc - Hejčín


Logo

Pilotní kurzZákladní informace


Chcete obohatit své vyučovací hodiny?

Chcete pomoci sobě, svým žákům a své škole?

Začněte s námi částečně učit své předměty v angličtině

V našem pilotním kurzu Vám zdarma:
 • pomůžeme zlepšit Vaši angličtinu
 • poradíme jak efektivně využívat moderní prezentační techniky
 • předáme know-how částečné výuky matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu v anglickém jazyce včetně balíčku již vytvořených vyučovacích hodin
 • umožníme krátkou stáž na Anglické sekci Gymnázia Olomouc Hejčín a na vybraných školách v Nizozemsku
Naše kurzy začínají již v lednu 2011

Pokud máte zájem, můžete si stáhnout
ROZPIS VÝUKY PILOTNÍHO KURZU
ADRESÁŘ PILOTNÍHO KURZU
Podrobné informace

 1. Cíl pilotního kurzu

  Vzdělávání pedagogických pracovníků škol, vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, kteří jsou cílovou skupinou projektu. Důraz bude kladen na jejich jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a osvojení si moderních pedagogických metod CLIL (Content and Language Integrated Learning) s cílem zvýšit jejich profesní dovednosti osvojením si komunikačních a metodických dovedností nezbytných pro částečnou výuku jejich aprobačních předmětů v anglickém jazyce.

  To přispěje ke zvýšení jejich adaptability, flexibility a lepšího uplatnění členů cílové skupiny na evropském trhu práce, vytvoření nezbytné základny českého školství pro hlubší mezinárodní spolupráci ve vzdělávání v rámci Evropské unie v rovině výměnných programů mezi školami nebo pedagogických odborných výměn, ke zvýšení kvality vzdělávání zavedením dvojjazyčného aspektu ve výuce, umožňující rychlou aplikaci nejmodernějších technologií a nejnovějších informací ve výuce, publikovaných ve světě nejdříve v anglickém jazyce. To také zvýší konkurenceschopnost, flexibilitu a adaptabilitu studentů pro jejich terciární vzdělávání na českých a zahraničních vysokých školách.

 2. Forma a plán výuky pilotního kurzu

  Semináře organizované ve středu a v pátek dvakrát do měsíce podle přiloženého rozpisu

  V rámci projektu budou vytvořeny inovativní doplňkové vzdělávací programy, určené pro pedagogické pracovníky a vedoucí pedagogické pracovníky, které se budou skládat z následujících učebních modulů:

  • "Effective Communication in English" – kurz anglického jazyka včetně studijních materiálů pro potřeby frekventantů z cílové skupiny projektu
  • "Moderní prezentační techniky v praxi" – kurz praktické aplikace ICT do výchovně-vzdělávacího procesu včetně studijních materiálů pro potřeby frekventantů z cílové skupiny projektu
  • "CLIL in Particular Subjects" – kurz částečné výuky v jazyce anglickém ve všeobecně-vzdělávacích předmětech (matematika, přírodní vědy (Science) a zeměpis) s cílem vybavit frekventanty kurzu z řad pedagogických a vedoucích pedagogických pracovníků „know-how“, jak částečně vyučovat svůj aprobační předmět v anglickém jazyce. Frekventantům kurzu z cílové skupiny projektu budou k dispozici nově vytvořené studijní materiály pro výše zmíněné jednotlivé předměty včetně tzv. startovacího balíčku (bude obsahovat výběr hodin pro výuku v anglickém jazyce z jednotlivých tématických celků, které budou připraveny po stránce metodické, materiálové (např. formou pracovních listů atd)). Frekventanti kurzu se budou v průběhu kurzu prakticky připravovat na své budoucí hodiny a ověřovat si svou schopnost prezentovat je v anglickém jazyce pod vedením zkušených učitelů anglické sekce Gymnázia Olomouc-Hejčín.


Valid Valid Valid