vyhledatVyhledat:

Gymnázium Olomouc - Hejčín


Logo

Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce vybraných předmětů na SŠ

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.13/02.0016
 • Projekt realizuje: Gymnázium Olomouc - Hejčín, Tomkova 45, Olomouc
 • Partner projektu: Gymnázium Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov
 • Termín realizace: 1.2.2010 – 30.6.2012
 • Internetové stránky: http://clil.gytool.cz


 

Hlavním cílem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků škol, pracovníků managementu škol a školských zařízení Olomouckého kraje zaměřené na jejich jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a metodickou přípravu učitelů pro částečnou výuku jejich aprobačních předmětů v anglickém jazyce.
  Předpokládaný přínos projektu studentům:
 • zvýšení jejich odborných jazykových kompetencí
 • zvýšení jejich konkurenceschopnosti v rámci terciárního vzdělávání
 • nezbytné předpoklady pro aktivní zapojení do mezinárodních výměnných studijních programů
 • kompetence práce s odborným textem v cizím jazyce
 • odborná komunikace v cizím jazyce
  Předpokládaný přínos projektu učitelům:
 • růst profesních kompetencí v oblasti odborného jazykového vzdělání
 • zvýšení osobní adaptability a flexibility
 • širší možnosti uplatnění na evropském trhu práce
 • know-how implementace dvojjazyčného aspektu do výuky (CLIL)
 • možnost využívat modernější, účinnější a komplexnější metody vyučování
 • možnost aktivního zapojení do mezinárodních pedagogických odborných výměn
  Předpokládaný přínos projektu školám:
 • dynamické zvýšení kvality a efektivity vyučovacího procesu
 • zvýšení cizojazyčného standardu na škole
 • zavedení dvojjazyčného aspektu ve výuce (CLIL) jako výrazná komparativní výhoda na trhu středních škol
 • rychlá aplikace nejmodernějších technologií ve výuce
 • rozvoj mezinárodní spolupráce ve vzdělávání v rámci Evropské unie formou výměnných programů mezi školami

Valid Valid Valid